Föreningen

Om oss

Vattenmöllekommittén bildades 2004 för att bevara den gamla kvarnen i byn Vattenmöllan på Mölle fälad. Kommittén ombildades 2010 till Föreningen Vattenmöllans Vänner. Det är en ideell förening med kulturhistorisk inriktning.

•   Stadgar
•   Styrelse
•   Möten
•   Ekonomi

Bli medlem

Som medlem i föreningen får du löpande information, kallelse till möten och möjlighet att delta i arbetet. Dessutom stödjer du en god sak.

Så blir du medlem

Arbetsdagar

Då och då kallar styrelsen till en hel eller halv dags praktiskt arbete; alla medlemmar har möjlighet att vara med.

Kommande arbetsdagar annonseras på Aktuellt-sidan. Genomförda arbetsdagar beskrivs vanligen i ord och bild.

Rapporter från arbetsdagarna 2022–2019
Bilder från arbetsdagen den 6 maj 2018

Gjort och planerat

Arbetet med att rekonstruera kvarnen startade 2005. Mycket har gjorts sedan dess, men målet nås först när vattenhjulen är på plats och hela maskineriet är intrimmat.

Läs mer här

Årsmöte 2023
Årsmötet hölls den 25 februari.
Läs mer, klicka här

Bild Henrik Ranby

FöreningsNytt
Klicka här

Krapperups gamla vattenmölla – Vänföreningens lägesrapport 2020. Läs den   → klicka här

Föreningens ändamål

•  att initiera kulturhistorisk forskning som kan ligga till grund för att återuppbygga vattenmöllan på fastigheten Krapperup 19:2 i Brunnby socken, Höganäs kommun, Skåne län,

•  att vårda och bevara vattenmöllan,

•  att presentera vattenmöllan och dess betydelse i det dåtida samhället för alla intresserade samt

•  att samla kunskap om vattenmöllor och att sprida denna kunskap på ett engagerande vis.

Läs vidare: Föreningens stadgar