Gjort och planerat

Vår inriktning
Rekonstruktionen går ut på att återskapa en
vattenmölla i Kullabygden. Syftet är framför allt pedagogiskt; föreningen vill visa allmänheten hur
en vattenmölla på Kullahalvön var byggd och
fungerade. Läs vidare

Första fasen
Arbetena under åren 2005–2007 var ett viktigt steg mot att återskapa det gamla utseendet på byggnaden, men vi fick också en hel del gjort inne i huset. Läs vidare

Andra fasen
En del av arbetet under åren 2008–2010 gällde att återställa, reparera och rekonstruera bockkonstruktionen inne i möllan. Arbetet gjordes i ek och tappades ihop. Vi lät också lägga om det västra takfallet. Dessutom restaurerades stensockeln i väster.

Tredje fasen
Under 2011 restaurerades skadade murpartier i det nordöstra hörnet; kvarnloftet lades om med fyra förbindande bjälkar samt en trappa; hjulgraven rensades. Året därpå reparerades möllans östra takfall. En loftport rekonstruerades på samma sida av möllan.

Fjärde fasen
Under 2016 och 2017 reparerades grundmurarna som kompletterades med nya kilstenar. Loftgolvet lades om och bjälklaget reparerades. Avrinningen från kvarnen till bäcken förbättrades. Under 2018 installerades de rekonstruerade kvarnaxlarna.

Planerat 2018–2020
Två vattenhjul, kronhjul och drev byggs. En mindre kvarndamm anläggs med överföring till dammkistan. Kvarnmaskineriet rekonstrueras och monteras.        
Bild Caroline Ranby

Många bilder

Det finns en omfattande bilddokumentation av arbetena på vattenmöllan.

→ Bildgalleriet
 

Och rapporter

Regionmuseet i Kristianstad har följt restaureringen. Personal därifrån har svarat för så kallad antikvarisk medverkan och dokumenterat dessa i flera rapporter.

Klicka här