Leader EU

Under våren 2016 koncentrerade styrelsen sitt arbete på att ta fram en ansökan om projektstöd inom EU:s Leaderprogram för lokalt stödd utveckling.

Ansökan omfattade cirka 1,2 miljoner kronor, och ett positivt beslut  kom i juni 2016. Länsstyrelsen och Höganäs kommun är medfinansiärer.
Läs mer …

Mycket material finns

Vi har mycket material om de arbeten som hänger ihop med finansieringen från Leader.

OK från Jordbruksverket

Presentation av föreningens ansökan

Vattenhjulbygge – intervju med en snickare

Thycho Brahes pappersmölla
Foto webben
Foto webben

Leader filmar i Vattenmöllan
Producent är Jonas Brorson på Leaderkontoret i Örkelljunga. Speltid: 3,12 minuter.

Till filmen

Vattenmöllan är med när Leader/EU slår på trumman. Sedan 2017 deltar vi i Mitt Europa-arrangemanget.

Mitt Europa 2018
•  Inbjuden till Öppet hus den 12 maj, klicka här
•  Rapport från dagen, klicka här