Bli medlem

Vi välkomnar nya medlemmar. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till föreningen, klicka här.

Skriv namn, mobiltelefon, gatuadress, postnummer och ort i mejlet.

Medlemsavgiften är 250 kronor för 2024. Betala till bankgirokonto 693-6520, tack.

Vad innebär medlemskap?

•  Löpande information
•  Kallelse till möten
•  Möjlighet att delta i arbetet
•  Stöd av en god sak

Bistå föreningen med
en gåva

Vi har flera olika former. Betala lämpligt belopp
till föreningens bankgiro, se ovan. Skriv sedan ut gåvobrevet och lämna det till den som du vill uppmärksamma.

•  Gratulera på födelsedagen med ett
medlemskap i föreningen. Till gåvobrevet

•  Gratulera på födelsedagen med ett
penningbelopp. Till gåvobrevet

•  Ge ett medlemskap i stället för
en blomma. Till gåvobrevet

•  Ge föreningen ett penningbelopp i stället
för en blomma. Till gåvobrevet

Bild Henrik Ranby