Aktuellt

Medlemsträff i sommartid
Publicerat här den 1 juli 2024

Styrelsen tyckte att det var hög tid att anordna en medlemsträff för att låta medlemmarna få aktuell information om hur långt projektet har avancerat. Sagt och gjort. Torsdagen den 27 juni ...
... läs om mötet och se på bilder → klicka här

Visningar april–september 2024
Publicerat här den 17 februari 2024

Datum för vårens, sommarens och höstens allmänna visningar under 2024:

Lördagen den 27 april
Lördagen den 11 maj
Lördagen den 25 maj
Söndagen den 7 juli, Möllornas Dag
Lördagen den 24 augusti
Lördagen den 7 september, Kulturarvsdagen
Lördagen den 21 september
Lördagen den 12 oktober

Visningarna hålls klockan 14–16 och leds av ett par styrelsemedlemmar.

Intagsrännan är så gott som klar
Publicerat här den 9 oktober 2023

Pelle Nilsson och Stéphane Hässig, Domstens Kulturbyggnadsfirma, har byggt rännan som ska leda in vattnet i möllan.

Läs om detta i FöreningsNytt
Se bilder från arbetet med rännan

En välbesökt säsong 2023
Publicerat här den 9 oktober 2023

Från den 15 april till och med den 23 september 2023 ordnade föreningen åtta allmänna visningar med sammanlagt 254 besökare. Deltagarna var över lag vetgiriga och positiva till vad föreningen har gjort. Föreningen ordnade också enskilda visningar utöver de allmänna visningarna.

Detta och en hel del annat behandlas i det senaste numret av FöreningsNytt, klicka här!

Vattentest i vattenmöllan
Publicerat här den 19 april 2023

Räddningstjänsten i Höganäs ställde upp med vatten för att föreningen skulle kunna provköra vattenhjul och maskineri.

Läs ett reportage, klicka här
→ Se två filmer på Facebook, klicka här och klicka här

Kvarndammen – ett steg närmare
Publicerat här den 5 mars 2023

Det är föreningens mål att återskapa den gamla kvarndammen. För att det ska bli möjligt krävs: (1) Länsstyrelsens tillstånd och (2) Finansiering.

Den 1 mars lämnade styrelsen in en så kallad anmälan om vattenverksamhet. Det är ett omfattande dokument som visar hur föreningen vill genomföra byggprojektet utan att skada fiskens fortplantningsmöjligheter och andra viktiga naturintressen.

→ Läs Anmälan om vattenverksamhet, klicka här

Årsmöte 2023
Publicerat här den 8 februari 2023

Välkommen till årsmötet lördagen den 25 februari klockan 13 i Mölle stationshus. Det gäller främst verksamheten under 2022.

Läs mer, klicka här

Seminarium om vattenmöllor
Publicerat här den 28 juni 2022

Den 16 juni samlades ett 20-tal inbjudna till ett möte för att utbyta erfarenheter och lyssna på föredrag om restaurering av vattenmöllor.

Läs mer  → klicka här

Årets Möllebo 2022
Publicerat här den 20 juni 2022

Mölle By- och Kulturförening har utsett Hasse Hansson till Årets Möllebo. Motiveringen lyder:

Hasse Hansson har med beundransvärd uthållighet sedan 2004, med hjälp av yrkesskickliga hantverkare och tusentals arbetstimmar av Vattenmöllans Vänner, återskapat Krapperups gamla vattenmölla från 1758 och därigenom också gett Mölle ytterligare ett intressant kulturhistoriskt besöksmål.

Läs artikel i Helsingborgs Dagblad → klicka här

Andra lägesrapporten klar
Publicerat här den 8 juni 2022

Den nya lägesrapporten är på 100 sidor och har titeln Vattenmöllan som gav byn sitt namn – Krapperups gamla vattenmölla. Läs den   → klicka här

• Rapporten är tryckt i en begränsad upplaga. Kontakta Lilla Förlaget om du vill skaffa den tryckta versionen: mobil 070-844 81 25 eller mejl info@lillaforlaget.se

Visningar april–september 2022
Publicerat här den 24 januari 2022

Datum för vårens, sommarens och höstens allmänna visningar:

Lördagen den 23 april
Lördagen den 14 maj
Lördagen den 28 maj
Lördagen den 11 juni
Söndagen den 3 juli, Möllornas Dag
Söndagen den 28 augusti
Lördagen den 10 september, Kulturarvsdagen
Söndagen den 18 september

Visningarna hålls klockan 14–16 och leds av två, tre styrelsemedlemmar.

• Läs inbjudan till visningarna  → klicka här

Andra kronhjulet installerat
Publicerat här den 27 juni 2021

Det andra kvarnhjulet sattes in i vattenmöllan för några veckor sedan. I veckan före midsommar installerades kronhjulet, som är en viktig del av maskineriet. Arbetet utfördes av Pelle Nilsson, Domstens Kulturbyggnadsfirma, och Magnus Börjesson, Vasstak Kullabygden tillsammans med deras medarbetare.

Se bilder från installationen  → klicka här

Stort reportage i HD om vattenmöllan
Publicerat här den 11 juni 2021

Helsingborgs Dagblad uppmärksammar stort att föreningen är på god väg att återskapa den gamla kvarndammen, och att därmed slutföra restaureringen av vattenmöllan, vars äldsta delar är från 1600-talet.

Läs artikeln som pdf   → klicka här!
nk till artikeln i HD   → klicka här!

Statliga pengar till planeringen för en restaurering av hela kvarndammen
Publicerat här den 8 juni 2021

Riksantikvarieämbetet säger ja till föreningens begäran om ett stöd på 150 000 kronor för projektering och arbete med tillståndsansökan för att kunna restaurera hela Vattenmöllans historiska kvarndamm.

Andra vattenhjulet på plats
Publicerat här den 6 juni 2021

Pelle Nilsson, Domstens Kulturbyggnadsfirma, och Magnus Börjesson, Vasstak Kullabygden, byggde det andra vattenhjulet under vintern och våren 2021. Det färdiga hjulet sattes in under den första veckan i juni.

Se bilder från installationen  → klicka här

Vandring på Kullaleden med ett stopp i Vattenmöllan
Publicerat här den 11 maj  2021

En grupp med 16 personer under ledning av ordföranden i Kullaledens Vänner, Ros-Mari Paulsson, gick Kullaleden den 9 maj och kombinerade det med ett besök i Vattenmöllan.

Hasse Hansson berättade om föreningens arbete och hans egen relation till möllan. Därefter delades gruppen i två mindre. Hasse visade runt inne i kvarnen för den ena halvan, medan Bosse Hansson stannade utomhus och tog sig an den andra halvan. Han redogjorde för planerna på att återställa den gamla kvarndammen. Efter en stund skiftade Hasse och Bosse åhörare.

Titta på några bilder från besöket   → klicka här

Detaljplanen till samråd
Publicerat här den 5 maj 2021

Fastighetsägarna begärde med föreningens gillande för flera år sedan att kvarnanläggningen skulle kulturskyddas. Kommunen har nu presenterat ett förslag till detaljplan, som styrelsen välkomnar »med stor tillfredsställelse«.

Läs planförslaget   → klicka här
Läs plankartan   → klicka här
Läs föreningens yttrande   → klicka här

Andra vattenhjulet tillverkas
Publicerat här den 18 april 2021

Domstens Kulturbyggnadsfirma har kommit långt med tillverkningen av det andra vattenhjulet, drevet och kronhjulet.  Häromdagen var föreningens medlemmar inbjudna till verkstaden nära Väsbyrondellen, där Pelle Nilsson och Magnus Börjesson berättade om arbetet. Titta på Magnus Hellstrands bilder från studiebesöket   → klicka här

Mycket vatten i bäcken
Publicerat här den 22 februari 2021

Vattenmöllebäcken har ovanligt mycket vatten. Området runt omkring svämmar över. Titta på Hasse Hansson film om läget   → klicka här

Årsmötet 2021
Publicerat här den 22 februari 2021

Årsmötet hölls den 20 februari 2021 i digital form med hänsyn till pandemin. Mötet gällde först och främst verksamheten under 2020.
Läs mer   → klicka här

Kvarndammen – ny rapport
Publicerat här den 3 februari 2021

Under 2020 återskapades en mindre del av den gamla kvarndammen. Den här rapporten handlar om nästa steg, det vill säga att restaurera hela dammen. Förutsättningarna och konsekvenserna beskrivs ingående ur alla aspekter.

Rapportförfattarna, det vill säga Bosse Hansson, Hasse Hansson och Dag Wisæus, visar att restaureringen kan ske utan några negativa följder för miljön, snarare tvärtom. Den återskapade kvarndammen skulle ge dagens människor en tydlig bild av ett flera hundra år gammalt kvarnområde. Det kulturhistoriska värdet är mycket högt.

Arbetet med rapporten har finansierats av Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. Läs rapporten → klicka här

Inför årsmötet 2021
Publicerat här den 26 januari 2021

Årsmötet hålls den 20 februari 2021 i digital form med hänsyn till pandemin. Mötet gäller först och främst verksamheten under 2020.
Läs mer   → klicka här

Leaderprojektet avslutat
Publicerat här den 4 september 2020

Den 2 september skickade föreningen in en slutredovisning för det projekt som har pågått sedan 2016 Läs mer   → klicka här

Lokaltidningen om vattenhjulet
Publicerat här den 31 augusti 2020

Lokaltidningen har besökt Vattenmöllan och intervjuat Hasse Hansson om det nya vattenhjulet med mera. Läs artikeln   → klicka här

Ny lägesrapport klar
Publicerat här den 19 augusti 2020

Titeln på den 56-sidiga skriften är Krapperups gamla vattenmölla – Vänföreningens lägesrapport 2020. Läs den   → klicka här

• Rapporten är tryckt i en begränsad upplaga. Kontakta Lilla Förlaget om du vill skaffa den tryckta versionen: mobil 070-844 81 25 eller mejl info@lillaforlaget.se

Skylt på banvallen
Publicerat här den 19 augusti 2020

Föreningen har satt upp en stor skylt om vattenmöllan på banvallen i samarbete med Höganäs kommun. Se skylten   → klicka här

Visningar i augusti/september
Publicerat här den 9 augusti 2020

De allmänna visningarna den 23 augusti, den 30 augusti och den 12 september blir av, dock i mindre grupper. Läs inbjudan   → klicka här

Möllans Dag inställd!
Publicerat här den 21 juni 2020

Tyvärr är vi tvungna att ställa in Möllans dag den 5 juli. Det brukar komma 80–120 personer, och det blir för många mot bakgrund av regeringens rekommendationer.

Fortfarande hoppas vi emellertid att de allmänna visningarna den 23 augusti, den 30 augusti och den 12 september ska kunna genomföras. Men det beror ju på utvecklingen av coronapandemin. Om planerna ändras skriver vi det här.

Pengar till andra linjen
Publicerat här den 17 maj 2020

Riksantikvarieämbetet har beviljat ett statsbidrag på 250 000 kronor för att vi, tillsammans med Sparbanken Gripens 300 000 kronor, ska kunna tillverka den andra linjen med vattenhjul, kronhjul och drev. 

Visningar i sommar
Publicerat här den 16 maj 2020

Vi hoppas kunna genomföra våra allmänna visningar från och med Möllans dag den 5 juli. Övriga allmänna visningar är den 23 augusti, den 30 augusti och den 12 september. Men det beror på utvecklingen av coronapandemin. Om planerna ändras skriver vi det här.

Seminarium flyttas framåt
Publicerat här den 14 april 2020

Det planerade seminariet om restaureringen av vattenmöllan den 13 juni flyttas tills läget har klarnat. Vi kommer då att i god tid gå ut med en ny inbjudan till seminariet.

Grävning för kvarndammen
Publicerat här den 4 april 2020

Grävningen började den 30 mars och beräknas pågå i två veckor.

Se bilder på grävningen → klicka här

Första kvarnhjulet
Publicerat här den 4 april 2020

Det första kvarnhjulet började tillverkas i januari av Magnus Börjesson och Pelle Nilsson. Det blev klart i slutet av mars och kunde då köras från Höganäs till Vattenmöllan och monteras in. Arbetet gick som planerat, och hjulet snurrar lätt. Ett kronhjul och ett drev har också tillverkats. Dessa kommer att trimmas in senare under våren.

Se bilder på hjulet → klicka här

Första kvarnhjulet
Publicerat här den 3 mars 2020

Det första kvarnhjulet är under produktion sedan årsskiftet. Hjulet blir klart under våren och monterat på plats. Den 1 mars hade Helsingborgs Dagblad ett reportage om bygget.

Läs artikeln i HD → klicka här

Årsmöte
Publicerat här den 20 februari 2020

Lördagen den 7 mars 2020 klockan 13 är det årsmöte i Vattenmöllans Vänner.

Läs kallelse etcetera → klicka här

Öppet hus i Vattenmöllan 2020
Publicerat här den 10 februari 2020

Följande dagar gäller: Den 25 april, den 9 maj, den 23 maj, den 6 juni, den 5 juli, den 23 augusti, den 30 augusti och den 12 september.

Inbjudan till seminarium
Publicerat här den 10 februari 2020

Lördagen den 13 juni ordnar föreningen ett seminarium om restaurering av vattenmöllor i Skåne. → Läs inbjudan

I Möllekuriren igen
Publicerat här den 3 december 2019

I tidningens julnummer finns det ett reportage om det pågående vattenprojektet. → Till artikeln

Kvarndamm/våtmark
Publicerat här den 8 oktober 2019

Föreningen har fått Länsstyrelsens tillstånd att restaurera en del av den gamla kvarndammen.

Läs Naturcentrums utredning → klicka här
Läs Länsstyrelsens beslut → klicka här

Vattenmöllan i Möllekuriren
Publicerat här den 12 september 2019

I tidningens höstnummer finns det ett reportage i text och bild om möllan. → Till artikeln

Leader filmar i Vattenmöllan
Publicerat här i april 2019

Producent är Jonas Brorson på Leaderkontoret i Örkelljunga. Speltid: 3,12 minuter.

Till filmen

Olaus Magnus kvarnbilder
Publicerat här den 15 juli 2018

Henrik Ranby har letat upp två bilder på kvarnar, ritade av Olaus Magnus på 1500-talet.

Till bilderna

Vattenutredning
Publicerat här den 5 juli 2018

Dag Wisæus har utrett hur mycket vatten som krävs för att köra möllan och mala mjöl i demonstrationssyfte. Han har ställt detta mot den beräknade tillrinningen och beskriver olika alternativ för att lösa vattenfrågan.

Ett av alternativen är en kvarndamm som fylls på med vatten från bäcken. En fördel med det alternativet är att möllan körs på riktigt, att driften är gratis och att en kvarndamm är vacker att se på.

En nackdel är att möllan bara kan köras i 20–30 minuter åt gången. Någon form av pumpalternativ där vattnet cirkulerar i ett slutet system skulle däremot ge obegränsad drifttid.

Läs rapporten

Ett jämförelseobjekt
En grupp från Vattenmöllan besökte i augusti 2016 Blåherremölla i Maglehem några mil söder om Kristianstad. Därefter beräknade Dag Wisæus vilken vattenföring som krävs för att driva den kvarnen.

Läs rapporten

FöreningsNytt

Klicka här

Har varit

Besök och annat som har varit är ofta dokumenterade i ord och bild.

Läs mer

Henrik Ranby och Bert Burger var två av föreläsarna på seminariet, som hölls i brygghuset på Krapperup den 16 juni 2022. Foto Magnus Hellstrand
Hasse Hansson är Årets Möllebo 2022. Foto Magnus Hellstrand