Aktuellt

Mycket vatten i bäcken
Publicerat här den 22 februari

Vattenmöllebäcken har ovanligt mycket vatten. Området runt omkring svämmar över. Titta på Hasse Hansson film om läget   → klicka här

Årsmötet 2021
Publicerat här den 22 februari

Årsmötet hölls den 20 februari 2021 i digital form med hänsyn till pandemin. Mötet gällde först och främst verksamheten under 2020.
Läs mer   → klicka här

Kvarndammen – ny rapport
Publicerat här den 3 februari 2021

Under 2020 återskapades en mindre del av den gamla kvarndammen. Den här rapporten handlar om nästa steg, det vill säga att restaurera hela dammen. Förutsättningarna och konsekvenserna beskrivs ingående ur alla aspekter.

Rapportförfattarna, det vill säga Bosse Hansson, Hasse Hansson och Dag Wisæus, visar att restaureringen kan ske utan några negativa följder för miljön, snarare tvärtom. Den återskapade kvarndammen skulle ge dagens människor en tydlig bild av ett flera hundra år gammalt kvarnområde. Det kulturhistoriska värdet är mycket högt.

Arbetet med rapporten har finansierats av Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. Läs rapporten → klicka här

Inför årsmötet 2021
Publicerat här den 26 januari

Årsmötet hålls den 20 februari 2021 i digital form med hänsyn till pandemin. Mötet gäller först och främst verksamheten under 2020.
Läs mer   → klicka här

Leaderprojektet avslutat
Publicerat här den 4 september 2020

Den 2 september skickade föreningen in en slutredovisning för det projekt som har pågått sedan 2016 Läs mer   → klicka här

Lokaltidningen om vattenhjulet
Publicerat här den 31 augusti 2020

Lokaltidningen har besökt Vattenmöllan och intervjuat Hasse Hansson om det nya vattenhjulet med mera. Läs artikeln   → klicka här

Ny lägesrapport klar
Publicerat här den 19 augusti 2020

Titeln på den 56-sidiga skriften är Krapperups gamla vattenmölla – Vänföreningens lägesrapport 2020. Läs den   → klicka här

• Rapporten är tryckt i en begränsad upplaga. Kontakta Lilla Förlaget om du vill skaffa den tryckta versionen: mobil 070-844 81 25 eller mejl info@lillaforlaget.se

Skylt på banvallen
Publicerat här den 19 augusti 2020

Föreningen har satt upp en stor skylt om vattenmöllan på banvallen i samarbete med Höganäs kommun. Se skylten   → klicka här

Visningar i augusti/september
Publicerat här den 9 augusti 2020

De allmänna visningarna den 23 augusti, den 30 augusti och den 12 september blir av, dock i mindre grupper. Läs inbjudan   → klicka här

Möllans Dag inställd!
Publicerat här den 21 juni 2020

Tyvärr är vi tvungna att ställa in Möllans dag den 5 juli. Det brukar komma 80–120 personer, och det blir för många mot bakgrund av regeringens rekommendationer.

Fortfarande hoppas vi emellertid att de allmänna visningarna den 23 augusti, den 30 augusti och den 12 september ska kunna genomföras. Men det beror ju på utvecklingen av coronapandemin. Om planerna ändras skriver vi det här.

Pengar till andra linjen
Publicerat här den 17 maj 2020

Riksantikvarieämbetet har beviljat ett statsbidrag på 250 000 kronor för att vi, tillsammans med Sparbanken Gripens 300 000 kronor, ska kunna tillverka den andra linjen med vattenhjul, kronhjul och drev. 

Visningar i sommar
Publicerat här den 16 maj 2020

Vi hoppas kunna genomföra våra allmänna visningar från och med Möllans dag den 5 juli. Övriga allmänna visningar är den 23 augusti, den 30 augusti och den 12 september. Men det beror på utvecklingen av coronapandemin. Om planerna ändras skriver vi det här.

Seminarium flyttas framåt
Publicerat här den 14 april 2020

Det planerade seminariet om restaureringen av vattenmöllan den 13 juni flyttas tills läget har klarnat. Vi kommer då att i god tid gå ut med en ny inbjudan till seminariet.

Grävning för kvarndammen
Publicerat här den 4 april 2020

Grävningen började den 30 mars och beräknas pågå i två veckor.

Se bilder på grävningen → klicka här

Första kvarnhjulet
Publicerat här den 4 april 2020

Det första kvarnhjulet började tillverkas i januari av Magnus Börjesson och Pelle Nilsson. Det blev klart i slutet av mars och kunde då köras från Höganäs till Vattenmöllan och monteras in. Arbetet gick som planerat, och hjulet snurrar lätt. Ett kronhjul och ett drev har också tillverkats. Dessa kommer att trimmas in senare under våren.

Se bilder på hjulet → klicka här

Första kvarnhjulet
Publicerat här den 3 mars 2020

Det första kvarnhjulet är under produktion sedan årsskiftet. Hjulet blir klart under våren och monterat på plats. Den 1 mars hade Helsingborgs Dagblad ett reportage om bygget.

Läs artikeln i HD → klicka här

Årsmöte
Publicerat här den 20 februari 2020

Lördagen den 7 mars 2020 klockan 13 är det årsmöte i Vattenmöllans Vänner.

Läs kallelse etcetera → klicka här

Öppet hus i Vattenmöllan 2020
Publicerat här den 10 februari 2020

Följande dagar gäller: Den 25 april, den 9 maj, den 23 maj, den 6 juni, den 5 juli, den 23 augusti, den 30 augusti och den 12 september.

Inbjudan till seminarium
Publicerat här den 10 februari 2020

Lördagen den 13 juni ordnar föreningen ett seminarium om restaurering av vattenmöllor i Skåne. → Läs inbjudan

I Möllekuriren igen
Publicerat här den 3 december 2019

I tidningens julnummer finns det ett reportage om det pågående vattenprojektet. → Till artikeln

Kvarndamm/våtmark
Publicerat här den 8 oktober 2019

Föreningen har fått Länsstyrelsens tillstånd att restaurera en del av den gamla kvarndammen.

Läs Naturcentrums utredning → klicka här
Läs Länsstyrelsens beslut → klicka här

Vattenmöllan i Möllekuriren
Publicerat här den 12 september 2019

I tidningens höstnummer finns det ett reportage i text och bild om möllan. → Till artikeln

Leader filmar i Vattenmöllan
Publicerat här i april 2019

Producent är Jonas Brorson på Leaderkontoret i Örkelljunga. Speltid: 3,12 minuter.

Till filmen

Olaus Magnus kvarnbilder
Publicerat här den 15 juli 2018

Henrik Ranby har letat upp två bilder på kvarnar, ritade av Olaus Magnus på 1500-talet.

Till bilderna

Vattenutredning
Publicerat här den 5 juli 2018

Dag Wisæus har utrett hur mycket vatten som krävs för att köra möllan och mala mjöl i demonstrationssyfte. Han har ställt detta mot den beräknade tillrinningen och beskriver olika alternativ för att lösa vattenfrågan.

Ett av alternativen är en kvarndamm som fylls på med vatten från bäcken. En fördel med det alternativet är att möllan körs på riktigt, att driften är gratis och att en kvarndamm är vacker att se på.

En nackdel är att möllan bara kan köras i 20–30 minuter åt gången. Någon form av pumpalternativ där vattnet cirkulerar i ett slutet system skulle däremot ge obegränsad drifttid.

Läs rapporten

Ett jämförelseobjekt
En grupp från Vattenmöllan besökte i augusti 2016 Blåherremölla i Maglehem några mil söder om Kristianstad. Därefter beräknade Dag Wisæus vilken vattenföring som krävs för att driva den kvarnen.

Läs rapporten

Klicka på bilden så blir den större

Vattnet i bäcken räcker för att köra möllan, men bara i 20--30 minuter åt gången. Läs om vattenutredningen här till vänster.

Har varit

Besök och annat som har varit är ofta dokumenterade i ord och bild.

Läs mer