Aktuellt

Vattenmöllan i Möllekuriren
I tidningens höstnummer finns det ett reportage i text och bild om möllan. → Till artikeln

Kommande visningar av möllan
Välkommen till Öppet hus i Vattenmöllan följande dagar klockan 14–16 i sommar och höst:

Den 15 juni, den 7 juli, den 20 juli, den 27 juli, den 10 augusti, den 17 augusti, den 31 augusti och den 14 september.

Alla datum är lördagar utom söndagen den 7 juli då det är Möllornas Dag.

Läs inbjudan

Leader filmar i Vattenmöllan
Producent är Jonas Brorson på Leaderkontoret i Örkelljunga. Speltid: 3,12 minuter.

Till filmen

Olaus Magnus kvarnbilder
Publicerat här den 15 juli 2018

Henrik Ranby har letat upp två bilder på kvarnar, ritade av Olaus Magnus på 1500-talet.

Till bilderna

Vattenutredning
Publicerat här den 5 juli 2018

Dag Wisæus har utrett hur mycket vatten som krävs för att köra möllan och mala mjöl i demonstrationssyfte. Han har ställt detta mot den beräknade tillrinningen och beskriver olika alternativ för att lösa vattenfrågan.

Ett av alternativen är en kvarndamm som fylls på med vatten från bäcken. En fördel med det alternativet är att möllan körs på riktigt, att driften är gratis och att en kvarndamm är vacker att se på.

En nackdel är att möllan bara kan köras i 20–30 minuter åt gången. Någon form av pumpalternativ där vattnet cirkulerar i ett slutet system skulle däremot ge obegränsad drifttid.

Läs rapporten

Ett jämförelseobjekt
En grupp från Vattenmöllan besökte i augusti 2016 Blåherremölla i Blekinge. Därefter beräknade Dag Wisæus vilken vattenföring som krävs för att driva den kvarnen.

Läs rapporten

Klicka på bilden så blir den större

Vattnet i bäcken räcker för att köra möllan, men bara i 20--30 minuter åt gången. För att öka drifttiden fordras ett pumpsystem. Läs om vattenutredningen här till vänster.

Har varit

Besök och annat som har varit är ofta dokumenterade i ord och bild.

Läs mer