Aktuellt

Första kvarnhjulet på plats
Publicerat här den 30 mars 2020

Det första kvarnhjulet monterades under veckan som gick. Arbetet gick som planerat, och hjulet snurrar lätt.

Se bilder på hjulet → klicka här

Första kvarnhjulet
Publicerat här den 3 mars 2020

Det första kvarnhjulet är under produktion sedan årsskiftet. Hjulet blir klart under våren och monterat på plats. Den 1 mars hade Helsingborgs Dagblad ett reportage om bygget.

Läs artikeln i HD → klicka här

Årsmöte
Publicerat här den 20 februari 2020

Lördagen den 7 mars 2020 klockan 13 är det årsmöte i Vattenmöllans Vänner.

Läs kallelse etcetera → klicka här

Öppet hus i Vattenmöllan 2020
Publicerat här den 10 februari 2020

Följande dagar gäller: Den 25 april, den 9 maj, den 23 maj, den 6 juni, den 5 juli, den 23 augusti, den 30 augusti och den 12 september.

Inbjudan till seminarium
Publicerat här den 10 februari 2020

Lördagen den 13 juni ordnar föreningen ett seminarium om restaurering av vattenmöllor i Skåne. → Läs inbjudan

I Möllekuriren igen
Publicerat här den 3 december 2019

I tidningens julnummer finns det ett reportage om det pågående vattenprojektet. → Till artikeln

Kvarndamm/våtmark
Publicerat här den 8 oktober 2019

Föreningen har fått Länsstyrelsens tillstånd att restaurera en del av den gamla kvarndammen.

Läs Naturcentrums utredning → klicka här
Läs Länsstyrelsens beslut → klicka här

Vattenmöllan i Möllekuriren
Publicerat här den 12 september 2019

I tidningens höstnummer finns det ett reportage i text och bild om möllan. → Till artikeln

Leader filmar i Vattenmöllan
Publicerat här i april 2019

Producent är Jonas Brorson på Leaderkontoret i Örkelljunga. Speltid: 3,12 minuter.

Till filmen

Olaus Magnus kvarnbilder
Publicerat här den 15 juli 2018

Henrik Ranby har letat upp två bilder på kvarnar, ritade av Olaus Magnus på 1500-talet.

Till bilderna

Vattenutredning
Publicerat här den 5 juli 2018

Dag Wisæus har utrett hur mycket vatten som krävs för att köra möllan och mala mjöl i demonstrationssyfte. Han har ställt detta mot den beräknade tillrinningen och beskriver olika alternativ för att lösa vattenfrågan.

Ett av alternativen är en kvarndamm som fylls på med vatten från bäcken. En fördel med det alternativet är att möllan körs på riktigt, att driften är gratis och att en kvarndamm är vacker att se på.

En nackdel är att möllan bara kan köras i 20–30 minuter åt gången. Någon form av pumpalternativ där vattnet cirkulerar i ett slutet system skulle däremot ge obegränsad drifttid.

Läs rapporten

Ett jämförelseobjekt
En grupp från Vattenmöllan besökte i augusti 2016 Blåherremölla i Blekinge. Därefter beräknade Dag Wisæus vilken vattenföring som krävs för att driva den kvarnen.

Läs rapporten

Klicka på bilden så blir den större

Vattnet i bäcken räcker för att köra möllan, men bara i 20--30 minuter åt gången. För att öka drifttiden fordras ett pumpsystem. Läs om vattenutredningen här till vänster.

Har varit

Besök och annat som har varit är ofta dokumenterade i ord och bild.

Läs mer