Historia

1617  Vattenmöllan omnämns för första gången i skriftliga källor.

1692  Den första beskrivningen av kvarnen görs. Kvarnen var mindre än dagens byggnad och hade bara ett vattenhjul.

1718  Den äldsta kartan över Vattenmöllan upprättas av Anton Ciöpinger, klicka här. Bilden här intill visar ett utsnitt ur kartan.

1758  Den befintliga kvarnen med två vattenhjul uppförs av P.G. von Kochen, Krapperups ägare. För arbetet svarar timmerman Bengt Andersson, Sönnarslöv, och murmästare Franck, Ängelholm. Den 12 augusti är det första vattenhjulet klart, och man prövar att mala. Den 11 december maler man för första gången med båda paret stenar.

1759 Ett arrendekontrakt upprättas mellan Krapperups ägare och möllaren Anders Nilsson, klicka här.

1787  Vattenmöllan synas. Förutom kvarnen består vattenmöllan av ett boningshus och två uthus. Boningshuset är sammanbyggt med kvarnen; det är möllarens bostad.

1830-talet  Den gamla möllarebostaden ersätts med ett nytt hus på samma plats.

1897  All malning upphör. Möllaren Sven Berggren tar i stället över Bräcke mölla. Hans svärson börjar bruka Vattenmöllan som torp. Kvarnverket tillfaller jordägaren, det vill säga Krapperup, och kvarndammen läggs igen.

1911  Kvarnverket rivs, men kvarnhuset får stå kvar.

1930-talet  Norra delen av kvarnhuset får ett nytt tak. En brädgavel sätts upp mot husets södra del, där kvarnverket har stått. Rester av kvarnstolen får vara kvar. Norra delen av huset görs om till matkällare och förråd.

2004  Vattenmöllekommittén startar.

2010  Vattenmöllekommittén ombildas till en ideell förening med namnet Föreningen Vattenmöllans Vänner.

2016  Restaureringen av Krapperups gamla vattenmölla genomförs nu inom ramen för ett Leaderprojekt med stöd av EU.
Klicka på bilden så blir den större

Källor och lästips

Caroline Ranby berättar om Vattenmöllans historia i en rapport från 2004 som låg till grund för restaureringen.

→ Läs det historiska avsnittet i Carolines rapport, klicka här.

→ På webbplatsen Ranby Text & Kulturmiljö finns det en hel del material som belyser Vattenmöllan och dess historia, klicka här

→ När vattenkvarnen kom till Skåne, klicka här

→ Gå till arkivets länklista, klicka här.

Andra möllor

Medlemmar i föreningen har besökt vattenmöllor både i Skåne och på andra håll. Läs om dem och titta på bilder.

Klicka här