En avstickare från Kullaleden

Foto Magnus Hellstrand