Andra kronhjulet

Installation i juni 2021

Ritning av Bert Burger 2018. Ritning av Bert Burger 2018.

Kronhjulet till det andra vattenhjulet sattes in strax före midsommar. Bilden till vänster är en principskiss som visar de olika delarna i maskineriet.

När vattenhjulet roterar snurrar kvarnaxeln. Då rör sig kronhjulet, som hakar i drevet. Via nålen vrider sig kvarnstenarna och mal spannmålen.

Klicka på bilderna så blir de större! Foto Magnus Hellstrand.