Rapporter Kristianstad

Vattenmöllan – omläggning av östra takfallet, Antikvarisk medverkan 2012. Klicka här

Vattenmöllan – Restaurering av möllarebostadens östra fasad, Antikvarisk medverkan 2010. Klicka här

Vattenmöllan – Omläggning av tak och arbete med stensockel, Antikvarisk kontrollrapport 2009. Klicka här

Flera rapporter, artiklar m.m.

Det finns många andra rapporter, artiklar, broschyrer med mera.

klicka här
Bilder ur rapporten från 2012. Till vänster: Innan renoveringen, bilden visar hur taket bågnar. Till höger: Den nya loftporten. Foto Ingela Blomén
Bilder ur rapporten från 2012. Till vänster: Innan renoveringen, bilden visar hur taket bågnar. Till höger: Den nya loftporten. Foto Ingela Blomén