Rapporter

Här finns rapporter, artiklar med mera. Det senaste står först.

Producerat 20222004

Kvarndammen till Krapperups gamla vattenmölla, rapport från ett forskningsprojekt, januari 2021. Klicka här

Nytt kvarnhjul på plats i Vattenmöllan, Lokaltidningen 2020, vecka 35. Klicka här

Krapperups gamla vattenmölla – Vänföreningens lägesrapport 2020. Klicka här

Snickarna kämpar för att vattenmöllan åter ska få snurr, Helsingborgs Dagblad den 1 mars 2020. Klicka här

Vattenmöllan, Brunnby socken – Byggadsarkeologisk undersökning och dokumentation, Eva-Marie Nilsson, 2020. Klicka här

Vattenfrågan på väg att få en lösning, Hansson, Bo, Hansson, Hasse & Wisæus, Dag, i Möllekuriren 2019 nummer 4, sidan 40–44. Klicka här

Vattenmöllan i Mölle – Vattenbyggnadstekniska förutsättningar, Dag Wisæus 2018. Klicka här

Fullt hus när vattenmöllan öppnade, Helsingborgs Dagblad den 12 maj 2018. Klicka här

Gammal mölla ska mala igen, Helsingborgs Dagblad den 10 maj 2018. Klicka här

Krapperups gamla vattenmölla, Broschyr, Föreningen Vattenmöllans Vänner, oktober 2017. Klicka här

Alla möllor i Kullabygden visas på söndag – även Vattenmöllan, Helsingborgs Dagblad den 30 juni 2017. Klicka här

Blåherremölla – Beräkning av erforderligt vattenflöde för att driva möllan, Dag Wisæus 2016. Klicka här

Kvarnprojekt maler vidare, Helsingborgs Dagblad den 9 juni 2016. Klicka här

Vandring till Vattenmöllan, Helsingborgs Dagblad den 1 april 2016. Klicka här

Rent mjöl i påsen, Caroline Ranby, i Gård & Torp 2015 nummer 4. Klicka här

Visining av Vattenmöllan, Helsingborgs Dagblad den 9 juli 2015. Klicka här

Möllan i bruk under nästan 300 år, i Kullabygd 2014. Klicka här

Att få vatten ur sin kvarn, i Henriks byggnadsvård – Kultarvsarbete mellan teori och praktik, Göteborg 2014. Klicka här

Krapperups kvarnar och kvarnmiljöer, Paper till Herrgårdssymposiet 2013. Klicka här

Vattenmöllan – omläggning av östra takfallet, Antikvarisk medverkan 2012. Klicka här

Vattenmöllan räddas av vänförening, Möllekuriren 2012,
nummer 4/december. Klicka här

Historiekorrekt restaurering av Vattenmöllan, Helsingborgs Dagblad
den 14 juli 2012. Klicka här

Kunna mala mjöl igen, Pamflett 2012. Klicka här

Vattenmöllan – Byggnadsutveckling 1692–2012, Rekonstruktion 2012. Klicka här

För att rädda den sista vattenmöllan i Kullabygden, En presentation 2011. Klicka här

Vattenmöllan – Restaurering av möllarebostadens östra fasad, Antikvarisk medverkan 2010. Klicka här

Vattenmöllan – Omläggning av tak och arbete med stensockel, Antikvarisk kontrollrapport 2009. Klicka här

Petter Gotthard von Kochens vattenmölla 250 år, Jubileumsskrift 2008. Klicka här

Sista vattenkvarnen räddas, Helsingborgs dagblad den 28 september 2008. Klicka här

Vattenmöllan – Restaurering av kvarnbyggnad, fastigheten Krapperup 19:2, Antikvarisk kontrollrapport 2006. Klicka här

Unik vattenmölla ska bevaras, Helsingborgs dagblad den 4 oktober 2005. Klicka här

Vattenmöllan, Brunnby socken – Kulturhistorisk dokumentation med preliminärt åtgärdsprogram 2004. Klicka här

Producerat före 2004

Krapperup mellan renässans och skiftesreformer, 2003 /utdrag om Vattenmöllan/. Klicka här

Arrendekontrakt 1759. Klicka här

Anton Ciöpingers karta över Vattenmöllan, 1718. Klicka här

Referenser

Det finns en förteckning med fullständiga referenser till allt material som är med i den här länklistan, liksom till böcker som inte är digitaliserade.

klicka här