Andra vattenhjulet

Studiebesök i verkstaden i april 2021

Foto Magnus Hellstrand