Möten

Årsmöte 2020

Den 7 mars 2020 var det årsmöte. Efter årsmötet informerade styrelsen om Leaderprojektet och kommande arbeten under 2020.

•  Kallelse och dagordning
•  Verksamhetsberättelse för 2019
•  Årsredovisning för 2019
•  Revisionsberättelse för 2019
•  Protokoll från årsmötet den 7 mars 2020

Årsmöteshandlingar – samlade

Styrelsemöten och arbetsmöten

Det brukar bli tre, fyra styrelsemöten per år. Ibland kombinerar vi dem med en halv arbetsdag.

Under sommarhalvåret lägger vi in hela eller halva dagar som är avsatta enkom för praktiskt arbete.

Protokollen från styrelsemötena publiceras inte på hemsidan, men de viktigaste besluten tas in i FöreningsNytt.

Bild Henrik Ranby