Möten

Årsmöte 2019

Den 9 mars 2019 var det årsmöte. Då gick deltagarna igenom verksamheten under 2018 och diskuterade fortsättningen.

•  Verksamhetsberättelse för 2018
•  Årsredovisning för 2018
•  Revisionsberättelse för 2018
•  Protokoll från årsmötet

Årsmöteshandlingar – samlade

Styrelsemöten och arbetsmöten

Det brukar bli tre, fyra styrelsemöten per år. Ibland kombinerar vi dem med en halv arbetsdag.

Under sommarhalvåret lägger vi in hela eller halva dagar som är avsatta enkom för praktiskt arbete.

Protokollen från styrelsemötena publiceras inte på hemsidan, men de viktigaste besluten tas in i FöreningsNytt.

Bild Henrik Ranby