Möten

Årsmöte 2021

Årsmötet hölls den 20 februari 2021 i digital form med hänsyn till pandemin. Mötet gällde först och främst verksamheten under 2020. Klicka på länkarna nedan för att läsa möteshandlingarna:

•  Protokoll från årsmötet
•  Kallelse till digitalt årsmöte
•  Underlag och beslutförslag till årmötet
•  Verksamhetsberättelse för 2020
•  Årsredovisning för 2020
•  Revisionsberättelse för 2020

Årsmöteshandlingar – samlade

Styrelsemöten och arbetsmöten

Det brukar bli tre, fyra styrelsemöten per år. Ibland kombinerar vi dem med en halv arbetsdag.

Under sommarhalvåret lägger vi in hela eller halva dagar som är avsatta enkom för praktiskt arbete.

Protokollen från styrelsemötena publiceras inte på hemsidan, men de viktigaste besluten tas in i FöreningsNytt.

Bild Henrik Ranby