Möten

Årsmöte 2023

Årsmötet hölls den 25 februari 2023. Det gällde först och främst verksamheten under 2022. Klicka på länkarna nedan för att läsa handlingarna:

•  Protokoll från årsmötet
•  Kallelse och dagordning
•  Verksamhetsberättelse för 2022
•  Årsredovisning för 2022
Revisionsberättelse för 2022

Årsmöteshandlingar – samlade

•  Verksamhetsberättelser för 2022–2005
•  Årsredovisningar för 2022–2010
•  Protokoll från årsmötena som hölls 2023–2010

Styrelsemöten och arbetsmöten

Det brukar bli tre, fyra styrelsemöten per år. Ibland kombinerar vi dem med en halv arbetsdag.

Under sommarhalvåret lägger vi in hela eller halva dagar som är avsatta enkom för praktiskt arbete.

Protokollen från styrelsemötena publiceras inte på hemsidan, men de viktigaste besluten tas in i FöreningsNytt.

Bild Henrik Ranby

FöreningsNytt
Klicka här