Möten

Årsmöte 2022

Årsmötet hölls den 26 februari 2022. Det gällde först och främst verksamheten under 2021. Klicka på länkarna nedan för att läsa protokollet med bilagor:

•  Protokoll från årsmötet

Årsmöteshandlingar – samlade

Styrelsemöten och arbetsmöten

Det brukar bli tre, fyra styrelsemöten per år. Ibland kombinerar vi dem med en halv arbetsdag.

Under sommarhalvåret lägger vi in hela eller halva dagar som är avsatta enkom för praktiskt arbete.

Protokollen från styrelsemötena publiceras inte på hemsidan, men de viktigaste besluten tas in i FöreningsNytt.

Bild Henrik Ranby