Möten

Årsmöte

Den 3 mars 2018 var det årsmöte. Då gick deltagarna igenom verksamheten under 2017 och diskuterade fortsättningen.

•  Verksamhetsberättelse för 2017
•  Årsredovisning för 2017
•  Revisionsberättelse för 2017
•  Protokoll från årsmötet

Årsmöteshandlingar – samlade

Styrelsemöten och arbetsmöten

Det brukar bli tre, fyra styrelsemöten per år. Ibland kombinerar vi dem med en halv arbetsdag.

Under sommarhalvåret lägger vi in hela eller halva dagar som är helt avsatta för praktiskt arbete.

Protokollen från styrelsemötena publiceras inte på hemsidan, men de viktigaste besluten tas in i FöreningsNytt.

Bild Henrik Ranby