Arbetsdagar

Lördagen den 16 maj 2020

Foto Christer Wallentin

Lördagen den 5 oktober 2019

Christer Wallentin rapporterar: Vädret var idealiskt för de utejobb som vi planerade med sol, måttlig vind och hygglig temperatur. Dagens arbetsstyrka bestod av Bosse Hansson, Hasse Hansson, Jan Sjöberg, Christer Wallentin och Olof Wennerström.

Vi började klockan nio, höll igång ett par timmar och avrundade med samtal runt kaffebordet. Följande arbeten blev gjorda: Beslagen på dörrar och portar skrapades med stålborste och målades sedan med rostskydd; gräset runt möllan klipptes med trimmer; det klippta samlades upp och lades i komposten; hängrännan på kvarnens östra sida rensades; två grova plankor befriades från tillfälliga beslag och togs tillvara. Därutöver städades området och alla prylar samlades in.

Hasse Rissler kom senare och planerade arbetet med det gamla skåpet. Det ställdes inomhus för att torka innan det egentliga arbetet med restaureringen tar vid.

Tidigt på morgonen, innan föreningens arbetsdag startade, rensades kvarnrännan från löv och kvistar. Den spolades ren både ute och inne varefter lemmar lades på (för att hindra att löv och skräp fallar ned). Detta arbete utfördes av en hantverkare.

Bilderna nedan visar en del av aktiviteterna. Fotografer: Hasse Hansson, Christer Wallentin och Olof Wennerström. Klicka på bilderna så blir de större.

Lördagen den 27 april 2019

Hasse Hansson rapporter: I dag blev vi sju medlemmar som ställde upp i regnet. Sammanfattningsvis kan vi säga att vi städade möllan inför 2019 års allmänna visningar.
 
Vi plockade bort stenarna som vi tidigare hade  grävt upp från kronhjulsrännan. Skåpet i väster togs bort och slängdes. Skåpet i öster dammsögs och kommer att göras rent när vädret är bättre. Det ska tvättas med rotborste och ljummet vatten med lite såpa i. När skåpet fått torka ska det linoljas.

Vi gick igenom bräderna som hade legat länge uppe på bjälkarna. En del kastade vi, och en del – som vi bedömde som ursprungliga – sparade vi för att använda vid ett senare tillfälle. Vi skruvade också fast brädgångarna som ligger mellan kvarnaxlarna, eftersom de höll på att glida isär.

Vidare samlade vi ihop resterna från gamla kvarnstenar som vi ställde upp längs väggen. Det var för att spara minnen från tiden när kvarnen var igång.