Andra möllor

Här berättar vi om besök i vattenmöllor på olika håll. Det senaste besöket står först.

En vattenmölla i Bayeux

Under 2022 besökte Tord Wingren Bayeux i nordvästra Frankrike och fotograferade en vattenkvarn där.

Foton och en film

Lundsgårdsmöllan i Djuramåsa

Den här möllan blev Henrik Ranby uppmärksam på genom en artikel i Kullabygd 1939 av Bror Tellström. Möllan ligger vid bäcken som går genom Djuramåsas ägor och rinner ut vid Viken.

Text och bilder ur Kullabygd 1939

Slogstorps möllor

I november 2019 besökte vi – Bosse Hansson, Hasse Hansson och Christer Wallentin – John Fidler i Slogstorp. Byn ligger nära Löberöd, cirka 25 kilometer nordöst om Lund.

Det har funnits en vattenmölla på platsen åtminstone sedan 1600-talet. Den har byggts om många gånger. Under 1800-talet satte man en vindmölla uppepå vattenmöllan, en mycket ovanlig kombination i Norden.

De två möllorna är ihopbyggda med en bostad för möllaren och därintill ett stall. John Fidlers föräldrar köpte fastigheten i början av 1970-talet, och John är född på platsen. Han har lagt ned mycket arbete på att restaurera den gamla, vidsträckta kvarndammen.

Bilder från 2019

Vanåsfors kvarn och såg

I september 2019 åkte vi – Bert Burger, Bo Hansson och Hasse Hansson – på studiebesök till Vanåsfors kvarn och såg. Den ligger i anslutning till Bosjöholms gård utanför Åsljunga i Örkelljunga kommun.

Maria Ekdahl och Rasmus Will Kristensen hade bjudit in oss för att visa sitt nyligen inköpta torp med kvarndammar och kvarn och för att få del av våra erfarenheter från restaureringen av vår vattenmölla.

Vanåsfors drevs en gång i tiden av ett horisontellt liggande vattenhjul. Det var en skvaltkvarn och omfattade två  par kvarnstenar och en såg. De två kvarnarna var kompletta. Vattnet kommer från Pinnån och var mycket rikligt när kvarnen och sågen var i bruk.

Här finns goda möjligheter att återställa en intressant vattenmölla och skapa ett museum. Ägarna till Vanåsfors har kontaktat både länsmuseet i Kristianstad och länsstyrelsen i Malmö.
 
Bilder från 2019

Sågmöllan vid Kiviksgraven

Den 4 augusti 2018 besökte Caroline och Henrik Ranby Sågmöllan vid Kiviksgraven, en f.d. såg som i dag är ombyggd till kafé; det är ett korsvirkeshus.

Damm, rännor och dammport finns kvar, liksom kronhjul och en bit av axeln, men vattenhjulet fattas. Hjulet satt på långsidan, vilket nog har att göra med att det har varit en såg. Sågmaskineriet var helt utrivet, men exteriören är i sin helhet fin.
 
Läs mer
Bilder från 2018

Rasmus kvarn

Kvarnen ligger i Röttle vid Gränna. Den är ett bra jämförelseobjekt med vår vattenmölla. Den är uppförd i sten med tre vattenhjul, och dessa är av typen överfall.

Vattenrännan är tredelad, och varje vattenhjul nås av en fast ränna. Inne i den tredelade rännan finns det portar med gångjärn. Portarna gör att man kan man leda vattnet till det hjul som man vill köra. Troligen har Vattenmöllans vattenränna varit konstruerad på ungefär samma vis.

•  Läs mer
•  Bilder från 2017

Huseby kvarn

Kvarnen tillhör Huseby Bruk som ligger två mil söder om Växjö. Den nuvarande, rekonstruerade kvarnen, togs i bruk 1828. Redan på 1600-talet fanns det en kvarn på samma plats.

•  Läs mer
•  Bilder från 2016

Krubbemölla vattenkvarn

Kvarnen ligger vid Mölleån som rinner genom Vitaby. Den ägs av Christinehofs fideikomiss, Brösarp, och disponeras av Albo härads hembygdsring.

Möllan omnämns i skrift från 1400-talet. Den består i dag av kvarn och bostad.

•  Läs mer
•  Bilder från 2016

Hallamölla Christinehof

Möllans historia sträcker sig tillbaka till 1491. Det nuvarande kvarnhuset är från 1850-talet, uppfört i korsvirke med svartmålat timmer och fack av tegel.

Hallamölla drevs med vattenkraft ända fram till att kvarnrörelsen lades ned 1948.

•  Läs mer
•  Bilder från 2016

Mölla på Bjäre

Karin Gustavsson, tjänstledig stadsantikvarie i Helsingborg, tipsade oss om den här hjulkvarnen.
Möllan ingår i  det arkivmaterial som blev resultatet av ett samarbete mellan Nordiska  museet och Helsingborgs museum.

På Helsingborgs museum finns det en ritning och några foton av möllan.

Ritning

Möllan i Niagarabäcken

Det fanns en sågmölla i Viken som lades ned i slutet av 1800-talet. Möllan är avbildad på en målning som finns i Paul Jönska gården i Viken.

•  Målning

Bjärsgård

Vattenmöllan hör till godset Bjärsgård som ligger några kilometer utanför Klippan. Möllan startades 1615 och var i drift fram till 1961.

Många gamla trädetaljer är bevarade. Däremot är vattenhjulet borta.

•  Läs mer
•  Bilder från 2012

Frilandsmuseet

Frilandsmuseet ligger i Kongens Lyngby strax utanför Köpenhamn. Där finns bland annat två vattenmöllor.

Bilderna är tagna vid den mindre av möllorna. Två helbilder visar kvarnmeknik med kvarnstol, kugghjul, mjöltuda och kar. Två halvbilder visar olika mjölkar.

•  Läs mer
•  Bilder från 2012

Blåherremölla

Möllan ligger nära Maglehem, några mil söder om Kristianstad. Där finns också ett café och ett galleri. Bilderna har tagits vid två olika besök.

•  Läs mer
•  Se en film från 2021
•  Bilder från 2016
•  Vattenflödesanalys 2016
•  Bilder från 2012

Ruveröds kvarn

Kvarnen är belägen strax öster om Ljungbyhed och ägs av Riseberga-Färingtofta hembygdsförening. Kvarnen byggdes på 1830-talet och var i bruk till 1930.

Den har underfallshjul och maskineriet är intakt och ännu fungerande. Eftersom maskineriets samtliga delar är bevarade utgör kvarnen ett bra jämförelseobjekt för oss.

•  Antikvarisk rapport
•  Bilder från 2008

Pålsjö Mölla

Bert Burger besökt möllan i september 2019. Dessförinnan var han där tillsammans med Henrik Ranby både 2011 och 2008. Pålsjö Mölle ligger i förhållande till dammen på samma sätt som vår mölla.

Bilderna visar bland annat loftporten och hur vattenrännorna in i möllan är konstruerade.

•  Läs mer
•  Bilder från 2019
•  Bilder från 2008 och 2011

Lillehems kvarn

Kvarnen ligger i hembygdsparken i Degeberga. Den är sammansatt av delar från olika kvarnar.
Här kan man studera vattenhjul och dess upplag samt hur vattenränna och förbigångsränna kan ha varit konstruerade.

Lillehems kvarn ska inte förväxlas med Lillehems mölla som är en vattenkvarn belägen i Lillehem, ett stycke söder om Degeberga.

•  Läs mer
•  Bilder från 2007

Benstampen på Fredriksdal

Benstampen användes för att krossa djurben. Det blev ett mjöl som kunde användas som gödsel på åkrarna.

Fredriksdals benstamp är liten, men upplaget av kvarnaxeln är särskilt intressant för vår del.

•  Om Fredriksdal
•  Bilder på upplaget
 
BJÄRSGÅRD   Vattenmöllan hör till godset med samma namn och ligger ett par kilometer utanför Klippan. Den startade 1615 och var i drift ända till 1961.
BJÄRSGÅRD Vattenmöllan hör till godset med samma namn och ligger ett par kilometer utanför Klippan. Den startade 1615 och var i drift ända till 1961.
Flera tips
 
•  Föreningen Skånska Möllor

•  Olaus Magnus bild av kvarnar

•  Wikipedia om vattenkvarnar

•  Wikipedia om väderkvarnar

•  Gå till Youtube och sök på bland annat water mill, water wheel running och Die Geschichte der Wassermühlen